กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามนโยบาย สพฐ.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ตามนโยบาย สพฐ. ในการนี้ได้ให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่นน้อย อำเภออมก่อย จังหวัดเชียงใหม่