กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยนายวีระ สุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ และนางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วสูง ออกนิเทศการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านแควมะกอก อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่