กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานันทบุรี ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้หก อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่