กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566" โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอุดรพัฒนาการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโท้งวิทยา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่