กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566“ ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย บุคลการในสังกัด ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566“ ณ โรงเรียนบ้านดอยคำ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่