กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
เข้าร่วมประชุมวางแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพเชิงนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมประชุมวางแผนการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาคุณภาพเชิงนวัตกรรมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่