กิจกรรม สพป.

รายละเอียด
เข้าร่วมรับการติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรับเกียรติคุณบัตร

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมรับการติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบเกียรติคุณบัตร โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่