กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียด
เพื่อประสานงานด้านการดำเนินงานของเขตพื้นที่ฯ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 และบุคลากรในสังกัด เข้าพบคารวะ ดาบตำรวจไพศาล พุทธเหมาะ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม เพื่อประสานงานด้านการดำเนินงานของเขตพื้นที่ฯ ณ เทศบาลตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่