กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายละเอียด
แสดงความยินดีกับ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวกัญญาพัชร พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และแสดงความยินดีกับ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 โดยมี นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมออบหลวง สพป.เชียงใหม่ เขต 5