กิจกรรม สพป.

Image

เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ประชุมพิจารณาการบริหารจัดการงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรง...

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ประชุมการรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารั...

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงให...

Image

ออก "นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบ...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทร์ฉาย สมคำหล้า นักวิชาการเงินแ...

Image

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานดำเนิน...

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพ...

Image

"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประม...

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงา...

Image

"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประม...

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงา...

Image

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ จำนวน 1...

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่...