กิจกรรม สพป.

Image

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำน...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางบุญตา งามวัฒนากุล และนายศักดิ์ชัย ใจแป้ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่...

Image

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวย...

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นางบุญตา งามวัฒนากุล นายศักดิ์ชั...

Image

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนากา...

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบให้นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม...

Image

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แบบสัญจร) ครั้งที่ 4 -2567 ณ โรงเรี...

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (แบบสั...

Image

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการสุขาดี มีคว...

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นางปรานอม ยะมัง ผู้อำนวยการกลุ่มนโ...

Image

สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมประชุมสัมมนา "โครงการจัดระบบความปลอดภัยกั...

นพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงให...

Image

การประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางกา...

วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใ...

Image

การรับสมัครสอบและตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้า...

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นายพิชิต ตุ่นติ๊บ ผู้อำนวยการกลุ่มบริห...