กิจกรรม สพป.

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมผู...

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุ...

Image

ร่วมรับชม รายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ...

Image

ประเมินคุณลักษณะและภาวะผู้นำ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุ...

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรร...

Image

ประชุมชี้แจง กรอบงานวิจัย "การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา" โรงเร...

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุ...

Image

ประชุมพิจารณาหารือผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปร...

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอ...

Image

ประชุมผู้บริหาร (CEO) ครั้งที่ 9/2566 สพป.เชียงใหม่ เขต 5

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุ...

Image

ร่วมรับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2566

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุ...

Image

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตค...

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวร...