กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Image

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...

เมื่อวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุม นายเทียม วันมหาช...

Image

ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธ...

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน เปิดประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโค...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลกรทางการ...

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประชุม...

Image

"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุประจำปีงบประมา...

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินแล...

Image

ออก"นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบป...

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มการเงินฯ และบุคลา...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา...

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ประชุมคณะกรรมการประจำสนามสอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน...

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ ศึกษานิเทศก์ ประชุมคณะกรร...