กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Image

กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ เคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. นาสสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.ส...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ...

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ก...

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานคณะกรรมการฯ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป....

Image

ประชุมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ...

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมการเต...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบ...

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา...

เมื่อวันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุม นายเทียม วันมหาช...

Image

ประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธ...

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน เปิดประชุมการดำเนินการขับเคลื่อนโค...