กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสั...

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแ...

Image

ร่วมเป็นเกียรติในการตรวจเยี่ยม ตรวจติดตาม เรื่อง ความปลอดภัยในสถา...

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่...

Image

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมเป็นเกียรติการส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโ...

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมเ...

Image

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงนามทึกข้อตกลง (MOU) การส่งมอบสัตว์ทางทหา...

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้...

Image

ประชุมคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ อ.ก.ค.ศ....

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นำโดย นายสินอาจ ลำพูนพงศ์ ประธานอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย อนุกรรมการฯ และ นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ...

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสาย...

Image

มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัต...

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญก...

Image

มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ต้อนรับคณะศึกษา...

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พ...