กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Image

นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมผู...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รอง...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมการ...

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นางบุญตา งามวัฒนากุล รอง...

Image

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั...

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุ...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมผู...

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายสายัญ โพธิ์สุ...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมและให้...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ได้ออกตร...

Image

นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดอาคารเ...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 รับฟังการประชุมชี้แ...

วันที่ 29 พฤศจิกายน 256 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นา...

Image

ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความปลอดภัยให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พนักงาน...

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงให...