กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

Image

ร่วมอบรมเชิงปฏิบ้ติการ "การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครูผ...

วันที่ 20 มกราคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาววชิราพร สุวรรณศรวล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เยี่ยมชมนิทรรศการแล...

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 และนางบุญตา...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีวัน...

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง ผู้อำ...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ประชุมทางไกลการจัดท...

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู...

Image

นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตา...

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่...

Image

นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตา...

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รองผอ.สพป.เชียงใหม่...

Image

นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานกิจกรรมร...

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางบุญตา งามวัฒนากุล รองผอ.สพป.เชียงให...

Image

นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานเปิดงาน...

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ ร...