ประชาสัมพันธ์

Information
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ว13967

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของเล่นของลูกน้อย เรื่องขับรถลุยน้ำท่วม ระวังประกันภัยไม่รับผิดชอบ เรื่องคืนไม่ครบ จ่ายช้า เจอเบี้ยปรับ และเรื่องซื้อของออนไลน์โดนโกง ให้แก่หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยสแกน QR Code หรือคัดลอกลิงค์ข่าว สคบ. ได้ที่ https//shorturl.asia/drcZS หรือสแกน QR Code ข่าว สคบ.