ประชาสัมพันธ์

Information
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 08052566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการควบคุมฉลากสินค้า เรื่อง “คำโฆษณายากแก่การพิสูจน์”เราจะเชื่อได้อย่างไร เรื่องอันตรายที่มาจากเครื่องเล่นฉีดน้ำแรงดันสูง และเรื่อง ได้ข้าวอร่อยถูกใจ...เพียงใส่ใจ อ่านฉลาก ให้แก่หน่วยงานของท่านได้ใช้ประโยชน์และเพื่อเผยแพร่ประประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามเอกสารแนบ

Facebook Youtube Messenger