ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักสูตรเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย หากสนใจเข้ารับการพัฒนาสามารถลงทะเบียนตามเอกสารแนบ