ประชาสัมพันธ์

Information
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการจัด "โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที

ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสหพัมธ์สันติภาพสากล แห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 พร้อมทั้งตั้งจิตสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที สามารถตอบแบบตอบรับ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้