จัดซื้อ-จัดจ้าง

Information
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กล 3378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กล 3378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565