จัดซื้อ-จัดจ้าง

Information
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Facebook Youtube Messenger