คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

นายสกุณ แก้วพิกุล ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
นายเทียม วันมหาชัย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5
นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5