คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วย/บุคลากร

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มกฎหมายและคดี
นางกานดา บาร์บิเยร์
นายอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์