จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเล่มการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำเล่มการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า สพป.ชม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำตรายาง รอง ผองสพป.ชม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำตรายาง รอง ผองสพป.ชม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำคู่มือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการ สพป.ชม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ราชการ สพป.ชม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเบรค , ช่วงล่าง และสายพานหน้าเครื่อง รถยนต์ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบเบรค , ช่วงล่าง และสายพานหน้าเครื่อง รถยนต์ราชการ ทะเบียน นง 3353 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ