จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กล 3378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กล 3378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูฯ

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้แก่ (สำหรับงานซื้...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กษ 1059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กษ 1059 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมออบหลวง

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมออบหลวง ได้แก่ (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ด...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน3คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างทำป้ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างทำป้ายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้แก่ (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ไอยวริญ