กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

Image

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาการปฎิบัติงาน และผลการปฎิบัติงาน ตา...

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผอ. นภดล สุริยะสาร นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอดอยเต่า ผอ.ยุพิน มูลสืบ ประธานเครือข่ายดอยเต่...

Image

โรงเรียนบ้านยางเปา รับการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการคุณธรรมและความโป...

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านยางเปา ขอขอบคุณ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายวีร...

Image

โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร รับการตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการคุณธรรมและคว...

ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ทางโรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรร ขอขอบคุณ นางกรรณิการ์ ซาหยอง รอง ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย...

Image

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอ...

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ของโรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4 และโรงเร...

Facebook Youtube Messenger