ประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ปวรปรัชญ์
การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ปวรปรัชญ์
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใส่หมวกกันน๊อค "สังคมหัวแข็ง ปีที่ 7"

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ใส่หมวกกันน๊อค "สังคมหัวแข็ง ปีที่ 7" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันดินโลก

ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมวันดินโลก ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ "เอกลักษณ์ล้านนา" Digital Content for Learning Contest "Unique Lanna" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง

ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี