ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด้วย สพป.นครปฐม เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (รอบ 2 ) ประจำปีการศึกษา 2567

ด้วยศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี (รอบ 2 ) ระหว่างวันที่ 20 ก.พ. 2567 - 12 มีนาคม 2567

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ด้วยสพป.นครปฐม เขต 2 รับนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องบริหารงานบุคคล สพป.อุดร เขต...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป ชม 5

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
าวสปเากดวเ

เกงห ดเน บกดส ง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุตลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งบุตลากรทางการศึกษาอื่นตา...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ

การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล