ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรี โรงเรียนบ้านตาลเหนือ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาดนตรี โรงเรียนบ้านตาลเหนือ เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานตืวิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”

แนวทางการรณรงค์ เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานสงกรานตืวิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล”ตามเอกสารแน...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ขิเชิญร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

ได้รับแจ้งจาก อำเภอฮอด ขอเชิญบริจาคโลหิต ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอฮอด

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสังคม “สายฝันปั้นเชฟ”

ด้วย มูลนิธิเชฟแครส์ ได้จัดตั้งโครงการเพื่อสังคม “สายฝันปั้นเชฟ” เป็นโครงการมอบทุนการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 9 เดือน สำหรับเยาวชนขาดโ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโรงเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมดำเนินการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ....

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีนาคม 2566

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า” อันตรายและผิดกฎ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี