ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูแล...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตร...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งนักการภารโรง

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 ครั...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประการรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งนักการภารโรง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผูัช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทา...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
Facebook Youtube Messenger