ประชาสัมพันธ์

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 22.12.65

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องพรีออเดอร์..กับปัญหาที่ต้องเจอ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูภาษาจีน

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมครูภาษาจีน ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565

การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลเกียรติยศวันครู ปี พ.ศ. 2566

การคัดเลือกรางวัลเกียรติยศวันครู ปี พ.ศ. 2566 ผู้มีคุณสมบัติตามประกาศสามารถเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ให้กลุ่มพัฒนาครูฯ ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธั...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัล Wenhui Award 2022

ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัล Wenhui Award 2022 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ปวรปรัชญ์
การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ปวรปรัชญ์