ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากร

ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สำหรับครูและนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) สำหรับครูและนักเรียน โดยวิทยากรระดับประเทศ เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565

ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ร่วมกับมูลนิธิเอ็มโอเอไทย จัดโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 17 ป...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ได้รับแจ้งจากโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานทางการเรียนในการเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ว13967

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องของเล่นของลูกน้อย เรื่องขับรถล...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ได้รับแจ้งจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดหลักสูตรเทคโนโลยดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย หากสนใจเข้ารับการพัฒนาสามารถลงทะเบียนตามเอกสา...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี