ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง

ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน "ชัยพัฒนาแฟร์"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน "ชัยพัฒนาแฟร์" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "ลดโลกร้อน กับ LESS"

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "ลดโลกร้อน กับ LESS" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหนังสือทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหนังสือทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี