ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แหล่งการเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการนำนักเรียนมาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ขอความอนุเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิธีการทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกัน และทางเลือกกรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกัน

ประชาสัมพันธ์ สก.สค.

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดีเด่น

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดีเด่น ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แจ้งว่า ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่องปัญหาของที่นอน เรื่องพาณิชย์อิ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นบุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประกวดหนังสือดีเด่น

ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสือดีเด่น เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
แนวทางการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ปวรปรัชญ์
ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยบาลวิชัยเวช

ประชาสัมพันธ์โปรแกรมตรวจสุขภาพโรงพยบาลวิชัยเวช ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
Facebook Youtube Messenger