ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ ตามเอ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ

ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2566 คณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์ขอจัดทำเว็บไซต์เพื่อการกุศล

ประชาสัมพันธ์ขอจัดทำเว็บไซต์เพื่อการกุศล ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฯ ให้กับสถานศึกษา ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์สนับสนุนรถโรงหนัง

หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน) ในการกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการรถโรงหนัง ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of Tashkent ครั้งที่ 9

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ "Joy of Tashkent ครั้งที่ 9 ไปยังสถาน...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี