ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน "ชัยพัฒนาแฟร์"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมงานและรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนาในงาน "ชัยพัฒนาแฟร์" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "ลดโลกร้อน กับ LESS"

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา "ลดโลกร้อน กับ LESS" ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษชิงทุนการศึกษา ตามเอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหนังสือทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหนังสือทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหนังสือจากกลุ่มงานบุคคล เรื่อง การจ่ายแพรแถบคล้องคอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เฉพาะสตรี ชั้น ท.ช.,ท.ม.และต.ม

ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนหนังสือจากกลุ่มงานบุคคล เรื่อง การจ่ายแพรแถบคล้องคอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เฉพาะสตรี ชั้น ท.ช.,ท.ม.และต.ม เอกสารแนบ

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ

ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูเข้าร่วมสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่สนใจ ตามเอ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี