ประชาสัมพันธ์

เรื่อง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบวาตภัย

ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบวาตภัย ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: ญากรญา ชุมภูศรี
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางก...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเรียนบรรจุครูผู้ช่วย

การเรียกรายงานตัวเพื่อนบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2567 ครั...

ดูเพิ่มเติม
ผู้โพส: กลุ่มบริหารงานบุคคล