กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึก...

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงให...

Image

ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป...

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะ...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานปฐมนิเทศผ...

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายศักดิ์ชัย ใจแป้ รอ...

Image

ร่วมแสดงความอาลัย และฟังสวดอภิธรรมศพ นายศักนรินทร์ วงษาอินทร์ ผู้...

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานปฐมนิเทศผ...

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นางบุญตา งามวัฒนากุล ร...

Image

นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธีอบร...

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอริศรา กังแฮ ผอ.กล...

Image

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถา...

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์...

Image

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร...

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 กลุ่มงานบริหารงานบุคคลประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...