กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ...

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.ส...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศ...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.ส...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ประเมิน...

Image

ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เข้าเฝ้...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ประเมินสัมฤท...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ภารกิจ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา...บ่อสลี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถ...