กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ประเมิน...

Image

ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เข้าเฝ้...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางอำไพ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ประเมินสัมฤท...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ภารกิจ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา...บ่อสลี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถ...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...

Image

ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังก...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านผาแตน

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริ...