กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่...

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คารวะ สระเกล้า รดน้ำด...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรม...

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ประชุมค...

Image

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานประเพณีรดน้ำดำหัว

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.ส...

Image

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานประเพณีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสง...

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมานยให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ....

Image

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดการย้ายข้าราชการคร...

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.ส...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงา...

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแห...

Image

ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยครอบครั...

วันที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก...

Image

ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ร่วมแสดงความเสียใจและมอบเงินช่วยครอบครั...

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม...