กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลก...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2565 สำนักง...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าพบ ศึกษาธิการจังหวัด...

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 แ...

Image

การประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ...

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้ารับการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้า...

Image

ร่วมประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู...

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เ...

Image

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู...

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เ...