กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเทียม วันมห...

Image

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิญาณตน และแสดงสัญลักษณ์ต...

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียง...

Image

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอำพร ซาหยอง (อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโคกส...

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจค...

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ. สพป.เ...

Image

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลก...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี 2565 สำนักง...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางกา...

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เข้าพบ ศึกษาธิการจังหวัด...

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 5 แ...