กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ ผ่านระบบออน...

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ผอ...

วันที่ 1 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการ ร่วมประเมินข้าราชการครูแ...

Image

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการเข...

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นกรรมการร่วมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต...

Image

ประเมินเพื่อให้เลื่อนวิทยฐานะสายงานนิเทศการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ชำน...

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต...

Image

ประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นางกรรณิกา ซาหยอง นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ. สพป.เชียงให...

Image

ร่วมวางพวงหรีดและมอบเงินช่วยเหลือศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลื...

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่...

Image

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน ฉก. ชน. สพป. เชียงใหม่ เขต 5

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ. สพป.เชียงใหม่ เขต...

Image

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานพร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ...