กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป...

Image

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ...

Image

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงา...

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นา...

Image

ร่วมประชุมการให้คำแนะนำ ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงในการประเมินสัมฤทธิ์ผล...

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ....

Image

ประชุมพิจารณาการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและ...

วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ....

Image

ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนั...

วันที่ 5 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นางการรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใ...

Image

ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ นางสาวทิวา อินทรศักดิ์ นายกิติเกษม...

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม...

Image

ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลคะแนนการย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 2 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน...