กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุส...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรอง...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าเยี่ยมดูอาการ แ...

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ...

Image

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินส...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ย...

Image

กิจกรรมยืดเส้น ยืดสาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร...

Image

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร...

Image

ชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอมีวิทยฐานะ ของข้...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ...

Image

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ป...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประเมินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ผู...

Facebook Youtube Messenger