กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

กิจกรรมแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร...

Image

ชี้แจงแนวทางการจัดทำผลงานเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ขอมีวิทยฐานะ ของข้...

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิชิต ตุ่นติ๊บ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ...

Image

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ป...

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประเมินข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ผู...

Image

ร่วมพิธีปฐมนิเทศโรงเรียนส่งเสริมศีลธรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอง ผอ.ส...

Image

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซา...

Image

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง...

Image

กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง...