กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซา...

Image

กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง...

Image

กิจกรรม 5 ส.

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข นางกรรณิกา ซาหยอง...

Image

ประชุมผู้บริหาร (CEO) ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร (CEO) ครั้งที่ 1/2565 ณ...