กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ร่วมงานฌาปนกิจศพ เด็กชายขวัญชัย ฌานโตเจริญ นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ...

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่...

Image

วางพวงหรีด มอบเงินช่วยเหลือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนักเรียน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา แล...

Image

ถวายเทียนพรรษาและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดชัยชนะ (ท่าข้ามลุ่ม)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พ...

Image

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุส...

Image

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา...

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งรอง...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เข้าเยี่ยมดูอาการ แ...

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ...

Image

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินส...

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ย...

Image

กิจกรรมยืดเส้น ยืดสาย

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธานประชุมเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร...