กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ภารกิจ ตรวจเยี่ยมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา...บ่อสลี

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 11.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ผู้บริหารสถ...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

วันที่ 19 มกราคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้า...

Image

ร่วมงานกีฬาสีโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ทัง

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังก...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล เป็นประธานเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนบ้านผาแตน

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริ...

Image

ทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายคุ้มชัย ก้อนแก้ว รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลให้ความ...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่...

Facebook Youtube Messenger