กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

ทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เข...

Image

ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายคุ้มชัย ก้อนแก้ว รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดูแลให้ความ...

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นางสาวจันทนา พนมการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่...

Image

ประชุมปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน จากเ...

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเทียม วันมหา...

Image

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2565

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายเทียม วันมห...

Image

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ปฏิญาณตน และแสดงสัญลักษณ์ต...

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียง...

Image

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายอำพร ซาหยอง (อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโคกส...

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย นายวุฒิชัย สารุสุข รอ...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจค...

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ. สพป.เ...