กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

แสดงความยินดีกับ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสกุณ แก้วพิกุล...

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นำโดย นางปรานอม ยะมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเกศราพร นะจา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัว...

Image

รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 "สืบฮีต สานฮอย ประเว๋ณีปีใ...

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชี...

Image

กลุ่มกฎหมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินฯ รดน้ำดำหัว นายสกุล แก้วพ...

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 นางกานดา บาร์บิเยร์ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี นางอริศรา กังแฮ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และบุคลาก...

Image

รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ น...

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด...

Image

นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่...

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นตัวแทน สพป.เชียงใหม่ เขต 5 คารวะ สระเกล้า รดน้ำด...

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เป็นประธาน ประชุมคณะกรรม...

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรในสังกัด ประชุมค...

Image

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานประเพณีรดน้ำดำหัว

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.ส...