กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Image

นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมห...

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 พร้อมด้วย นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เ...

Image

มอบเงินช่วยครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย โรงเรียนบ้านขุนแม่ตื่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต...

Image

ประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระ...

วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 มอบหมายให้ นางสาววชิรพร สุวรรณศรวล ศึกษานิเทศก์ชำน...

Image

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึก...

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 (ฉก...

Image

แสดงความยินดีกับ นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5...

Image

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัว นายสกุณ แก้วพิกุล...

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นำโดย นางปรานอม ยะมัง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเกศราพร นะจา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัว...

Image

รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2566 "สืบฮีต สานฮอย ประเว๋ณีปีใ...

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นำโดย นายสกุณ แก้วพิกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายเทียม วันมหาชัย รองผอ.สพป.เชี...

Facebook Youtube Messenger