MANAGER TEAM

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ACTIVETY

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ACTIVETY

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

NOTICE

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนว...

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการก...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคค...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่ว...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเ...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ

ดูทั้งหมด

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำหรับปีที่สิ้นสุด เดือน กันยายน 2...

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำหรับปีที่สิ้นสุด เดือน กันยายน 2566

Author: ปวรปรัชญ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2566

Author: ปวรปรัชญ์

ดูทั้งหมด

ACTIVETY

กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

VIDEO & VTR

วีดีโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ดูทั้งหมด