MANAGER TEAM

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ACTIVETY

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ACTIVETY

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

NOTICE

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร

เรื่อง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค...

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค การสอบแข่งขันเพ...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า...

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูแล...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชม.5

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชม.5

Author: วีรพง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่ว...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนว...

Author: ปวรปรัชญ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเ...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ

ดูทั้งหมด

ACTIVETY

กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

VIDEO & VTR

วีดีโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ดูทั้งหมด