MANAGER TEAM

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ACTIVETY

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ACTIVETY

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

NOTICE

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลา...

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) เพื่อไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ...

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชม.5

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชม.5

Author: วีรพง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่ว...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Author: ปวรปรัชญ์
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างถ่ายเอกสารและทำรูปเล่มคู่ม...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดจ้างถ่ายเอกสารและทำรูปเล่มคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: ปวรปรัชญ์

ดูทั้งหมด

ACTIVETY

กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

VIDEO & VTR

วีดีโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ดูทั้งหมด

Facebook Youtube Messenger