MANAGER TEAM

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ACTIVETY

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ACTIVETY

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

NOTICE

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร

ประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ประกาศยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ตามเอกสารแนบ

Author: ญากรญา ชุมภูศรี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการส...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่ว...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเ...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ

ดูทั้งหมด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566

Author: ไอยวริญ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566

Author: ไอยวริญ

ดูทั้งหมด

ACTIVETY

กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

VIDEO & VTR

วีดีโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ดูทั้งหมด