MANAGER TEAM

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ACTIVETY

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ACTIVETY

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

NOTICE

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูแ...

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูแล...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง มาบรรจ...

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราช...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชม.5

รับสมัครคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สพป.ชม.5

Author: วีรพง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่ว...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิ เข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเ...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อป้ายอะคริลิกตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแชมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ กลุ่มนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Author: สุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการ

ดูทั้งหมด

ACTIVETY

กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

VIDEO & VTR

วีดีโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ดูทั้งหมด