MANAGER TEAM

คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมสพป.เชียงใหม่ เขต 5

ACTIVETY

กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต/การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

ACTIVETY

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ACTIVETY

กิจกรรมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

PUBLIC DISCLOSURE OF INFORMATION

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

NOTICE

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไ...

Author: ศุภวัฒน์
ประชาสัมพันธ์โครงการ เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่อง...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ เป็นวันที่ 12-26 พฤษภาคม 25...

Author: ญากรญา ชุมภูศรี

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัดสำนักงา...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตั้งใหม่และขาดแคลน สังกัดสำน...

Author: กลุ่มบริหารงานบุคคล

ดูทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กล 3378 โดยวิธี...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนราชการ ทะเบียน กล 3378 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

Author: ไอยวริญ
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเคร...

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูฯ ได้แก่ (สำหรับงานซื้...

Author: ไอยวริญ

ดูทั้งหมด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน เมษายน 2566

Author: ไอยวริญ
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2566

Author: ไอยวริญ

ดูทั้งหมด

ACTIVETY

กิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

VIDEO & VTR

วีดีโอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

ดูทั้งหมด